Ενισχυμένο προφίλ

Στα συστήματα ανοιγομένων της EUROPA, στα υβριδικά (θερμοδιακοπτόμενα) όσο και στα συμβατικά (ψυχρά), τα οποία διαθέτουν ειδικά προφίλ ενίσχυσης με πιστοποιητικά αντιδιαρρηκτικής προστασίας WK2. Το κούφωμα υποβάλλεται σε 3 στάδια δοκιμών ώστε να ελεγχθούν οι δυνατότητες του :

  1. το κούφωμα δέχεται στατικό φορτίο 300 Kg σε κάθε σημείο κλειδώματος του. 
  2. το κούφωμα δέχεται δυναμικό φορτίο βάρους 30 Kg από ύψος 2,5 μέτρων και γωνία 90 μοιρών. 
  3. το ειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου προσπαθεί να παραβιάσει το κούφωμα με τα σύνεργα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι διαρρήκτες (κατσαβίδια, σφήνες κ.λ.π).