Ψυχρά

Με απεριόριστες δυνατότητες κατασκευών και διαστάσεων, πολλαπλά σημεία κλειδώματος καθώς και επιλογή διαφορετικού πάχους υαλοπινάκων (ανάλογα με το πηχάκι που θα επιλέξουμε), καλύπτει κάθε αρχιτεκτονική σχεδίαση και απαίτηση.