Πατζούρια

Ανάλογα με τον αριθμό των φύλλων, με το τί φυλλαράκι ή και ταμπλαδάκι θα επιλέξετε και τους μηχανισμούς ανοιγοκλεισίματος, κατασκευάζουμε παραδοσιακά τύπου γαλλικού με σταθερή ή κινητή περσίδα ή ταμπλαδωτά πατζούρια και μοντέρνα γερμανικού τύπου.

Στα νησιά ή σε περιοχές που έχουν κοντά θάλασσα, έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε ανοξείδωτα μάσκουλα, πατζουρόβεργες και ανεμοστηρίγματα, για μέγιστη διάρκεια ζωής τους.