Πόρτες Κουζίνας

Σε πολλά σχέδια και διαστάσεις, οι πόρτες κουζίνας διαθέτουν κλεδαριές 3 & 5 σημείων και κυλίνδρους ασφαλείας. Οι πόρτες διαθέτουν χαμηλό κατωκάσι για την καλύτερη στεγάνωση και μόνωση τους.