Πως φτιάχνεται ένα σωστό κούφωμα;

Όλοι μας, όταν θέλουμε να κάνουμε μία αγορά, κάνουμε έρευνα πως και που πρέπει να κινηθούμε, με ποιά κριτήρια θα επιλέξουμε κάποιο προϊόν ή επαγγελματία, ώστε να πάρουμε ότι καλύτερο στην πιό σωστή τιμή. Αν για να αγοράσουμε ένα καρπούζι βάζουμε τον μανάβη να το κόψει, τι πρέπει να κάνουμε για τα εξωτερικά κουφώματα; Εμείς θα σας δείξουμε και θα σας αναφέρουμε κάποιες εργασίες που κάνουμε στα ανοιγόμενα αλλά και σε κάποια συρόμενα, με τη σειρά που αυτά γίνονται αλλά και που φαίνονται στις φωτογραφίες.